Strona Główna

Jesteśmy firmą z Poznania działającą na rynku implantów ortopedycznych. Firma Komak Sp. z o.o. powstała w 2007 roku (w 2023 przekształcona w Komak-Med Sp.zo.o.Sp.k.) i od początku swojej działalności jej głównym celem było wykorzystanie naszego doświadczenia w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów najwyższej jakości.

Partnerzy
Dofinasowanie

"KOMAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie projektu wzorniczego dla nowego produktu PainFreeze”

Nr umowy o dofinasowanie: POIR.02.03.05-30-0032/21-00

Celem projektu jest zdobycie przewag konkurencyjnych i rozwój firmy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy produkt PainFreeze

Dofinansowanie projektu z UE: 423 300,00 PLN