Pitch-Patch

Request could not be processed : UAE

logoNeo2Pitch-Patch

Technika wykorzystuje nie-absorbowalną łatkę poliestrową, która jest naszywana na uszkodzony stożek rotatorów. Zapewnia wzmocnienie niepełnym naprawom stożka rotatorów oraz pacjentom z dużym ryzykiem ponownego uszkodzenia w związku z degenerowaną tkanką miękką.

Łatka zmniejsza siły działające na miejsce naprawy i stanowi rusztowanie dla przerastającej tkanki miękkiej.

Łatka Pitch-Patch posiada następujące zalety:

• Łata Pitch-Patch wzmacnia stożek rotatorów i zapewnia rusztowanie wbudowane we własną tkankę pacjenta.
• Produkt Pitch-Patch jest wskazany do stosowania u pacjentów wymagających wzmocnienia stożka rotatorów, u których zerwania nie można całkowicie naprawić normalnymi metodami i/lub u których jakość tkanki miękkiej jest niska.

Łatę Pitch-Patch można stosować techniką otwartą lub artroskopową w celu wzmocnienia stożka rotatorów

Implant:
Łatka  Pitch-Patch jest implantem wyprodukowanym z tkanego poliestru z integralnym wzmocnieniem na obwodzie i wzdłuż jego szerokości. Wzmocnienie na obwodzie zwiększa wytrzymałość założonych szwów. Łatka jest dostępna w trzech rozmiarach aby jak najlepiej dopasować ją do anatomii pacjenta, rozmiaru zerwania lub zakresu zdegenerowanej tkanki. Łatki nie wolno docinać lub modyfikować.

Jest ona dostępna w dwóch rozmiarach, aby pokryć różne rozmiary zerwania stożka rotatorów:
30 mm x 20 mm i 35 mm x 25 mm.

Oprzyrządowanie:
Implant nie wymaga specjalistycznych narzędzi, ale operator powinien zapewnić dostępność standardowych narzędzi do otwartej naprawy stożka rotatorów.

Pobierz pdf z dokumentacją.